Sidebar


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

ประมวลภาพการแข่งขันและสรุปผลการแข่งขันของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "พลศึกษาเกมส์" ประจำวันที่ 2 กันยายน 2566.

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานกีฬา

 

1

2

Spb 2 9 66 04

Spb 2 9 66 05

5

02 09 66 001

02 09 66 002

02 09 66 003

02 09 66 004

02 09 66 005

02 09 66 007

02 09 66 008

02 09 66 009

02 09 66 0010

02 09 66 0011

02 09 66 0012

02 09 66 0013

02 09 66 0014

02 09 66 0015

02 09 66 0016

02 09 66 0017

02 09 66 0018

02 09 66 0019

02 09 66 0020

02 09 66 0021

02 09 66 0022

 

 

ระบบงานของมหาวิทยาลัย

เว็บเมล TNSU

 banner side19

sarabann banner

banner sideP2 66

banner side18

banner side15

62ด้านแบนเนอร์11 

ด้านแบนเนอร์ IT

62ด้านแบนเนอร์13


62ด้านแบนเนอร์1

ระบบวิจัย

62ด้านแบนเนอร์2


62ด้านแบนเนอร์4


62ด้านแบนเนอร์5


62ด้านแบนเนอร์6


62ด้านแบนเนอร์7


62ด้านแบนเนอร์8


62fb edu

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

e book26