Sidebar


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

ภาพการแข่งขันและสรุปผลการแข่งขันของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "พลศึกษาเกมส์" ประจำวันที่ 8 กันยายน 2566.

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานกีฬา

 

Spb 8 9 66 00

Spb 8 9 66 02

Spb 8 9 66 03

Spb 8 9 66 04

Spb 8 9 66 05

Spb 8 9 66 06

08 09 66 001

08 09 66 002

08 09 66 003

08 09 66 004

08 09 66 005

08 09 66 006

08 09 66 007

08 09 66 008

08 09 66 009

08 09 66 0010

08 09 66 0011

08 09 66 0012

08 09 66 0013

08 09 66 0014

08 09 66 0015

08 09 66 0016

08 09 66 0017

08 09 66 0018

08 09 66 0019

08 09 66 0020

08 09 66 0021

08 09 66 0022

08 09 66 0023

08 09 66 0024

08 09 66 0025

08 09 66 0026

08 09 66 0027

08 09 66 0028

ระบบงานของมหาวิทยาลัย

เว็บเมล TNSU

 banner side19

sarabann banner

banner sideP2 66

banner side18

banner side15

62ด้านแบนเนอร์11 

ด้านแบนเนอร์ IT

62ด้านแบนเนอร์13


62ด้านแบนเนอร์1

ระบบวิจัย

62ด้านแบนเนอร์2


62ด้านแบนเนอร์4


62ด้านแบนเนอร์5


62ด้านแบนเนอร์6


62ด้านแบนเนอร์7


62ด้านแบนเนอร์8


62fb edu

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

e book26